POLSKI EKOGROSZEK NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI – Piotrków Trybunalski, Bełchatów, Rzgów, Tuszyn, Radomsko, Tomaszów Mazowiecki, Kleszczów, Sulejów, Rozprza, Wola Krzysztoporska, Moszczenica.

Parametry:

  • Uziarnienie: 8 – 25 mm

  • Wartość opałowa (w stanie roboczym): min. 28 000 kJ/kg

  • Zawartość popiołu (w stanie roboczym): max. 8%

  • Zawartość siarki całkowitej (w stanie roboczym): max 0,5%

  • Spiekalność Rogi: 0-20

  • Zawartość popiołu (w stanie roboczym): max. 8%

Na rynku pojawił się nowy produkt – ekogroszek SKARBEK, którego producentem są kopalnie „Bobrek” i „Piekary” należące do spółki Węglokoks Kraj, wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej Węglokoks.

Popularny wśród odbiorców indywidualnych ekogroszek z „Bobrka” i „Piekar” występował dotychczas pod nazwą Pieklorz. Kompania Węglowa, dotychczasowy właściciel kopalń „Bobrek” i „Piekary” zachowała sobie prawa do używania marki Pieklorz, stąd Węglokoks Kraj stanął przed koniecznością wykreowania nowej marki dla swojego sztandarowego produktu. Sięgnięto po postać legendarnego Skarbka, skrzata o wielkiej magicznej mocy, pilnującego podziemnych skarbów kopalni SKARBEK powstaje na bazie węgla kamiennego o niskiej zawartości siarki, z wyselekcjonowanych partii urobku, który charakteryzuje się dużą kalorycznością przy stosunkowo małej wilgotności i niewielkiej ilości substancji niepalnych. Węgiel ten został przebadany przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Wyniki badań pozwoliły mu uzyskać świadectwo na znak bezpieczeństwa ekologicznego. SKARBEK przeznaczony jest głównie do spalania w kotłach z automatycznymi paleniskami retortowymi i rusztowymi oraz we wszystkich kotłach rusztowych komorowych górnego i dolnego spalania.

Produkowany w kopalniach Węglokoksu Kraj ekogroszek choć występuje pod wspólną marką różni się nieznacznie parametrami jakościowymi – Możemy zapewnić, że zarówno ekogroszek z „Bobrka” jak i z „Piekar” charakteryzuje się obecnie najwyższymi parametrami jakościowymi. Zdecydowanie lepsze właściwości fizykochemiczne ma dziś węgiel z KWK „Bobrek”, w szczególności dotyczy to parametru spiekalności, który w ostatnim czasie pozostawiał wiele do życzenia – mówi Andrzej Krzyształowski, wiceprezes ds. handlowych Węglokoks Kraj Sp. z o.o.

Stało się tak za sprawą zakończenia eksploatacji pokładu 510, w którym występował węgiel o dużej spiekalności. Spiekalność węgla wyrażona w liczbach bezwzględnych (RI) oznacza zdolność węgla do koksowania. W skrajnych warunkach spieki koksowe potrafią nawet zatrzymać pracę podajnika retortowego. Dlatego ten parametr jest tak istotny dla użytkowników pieców z automatycznym podajnikiem. Obecnie kopalnia „Bobrek” prowadzi eksploatację węgla wyłącznie z pokładu 504, gdzie występuje węgiel o niskiej spiekalności (maksymalnie 20 Ri), dzięki czemu jakość ekogroszku z „Bobrka” jest porównywalna dziś z węglem z „Piekar”, uchodzącym dotąd za najlepszy ekogroszek w Polsce.

SKARBEK sprzedawany jest luzem oraz w workach o pojemności 25 kg (KWK „Piekary”) oraz 20 kg (KWK „Bobrek”). Nowy właściciel planuje zakup dla obu zakładów nowoczesnych, zautomatyzowanych linii do konfekcjonowania węgla. Inwestycje te pozwolą zintensyfikować produkcję ekogroszku SKARBEK.